Pickpack logo

Suunnittelemme painatukset
sekä rakenteet

Painatuksen merkitys on pakkauksessa suuri, ostaja tekee usein valintansa juuri sen perusteella. Painatuksella saadaan pakattu tuote tuotteistettua, ja ostaja valitsemaan jatkossakin tämä tuttu tuote. Mitoituksella, rakenneratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla vaikutetaan mm. tuotteen kustannustehokkuuteen tuotannosta kierrätykseen.

Pakkausten valmistuksessa on aina useita työvaiheita. Eri pakkausmuodoilla on omat valmistusmenetelmänsä. Kaikki menetelmät ja painotavat vaativat erilaista osaamista suunnittelijalta. Siksi on tärkeätä, että suunnittelijalla on tieto ja taito myös pakkausten valmistuksesta.

Pakkaussuunnittelu kaikkine valintoineen vaatii oman erikoisosaamisensa. Siksi onnistuneen pakkauksen takana on aina usean ammattilaisen yhteistyötä suunnittelupöydältä painoon. Laajan kumppaniverkostomme kautta saatte käyttöönne alan parhaimmat ammattilaiset.

Pickpack